JärKeä-hankkeessa on toimittu työhyvinvoinnin ja työnjohdollisen osaamisen kehittämiseksi. Vertaiskeskusteluissa on sivuttu myös työuupumusta. Jokainen tuntee jonkun työuupuneen ja monilla on uupumuksesta omakohtaista kokemusta.  Miten työuupumuksen ensioireita voi tunnistaa ja millaisia taitoja tai keinoja ihmisellä tulisi olla selviytyäkseen uupumatta? 

Psykofyysinen työnohjaaja Maippi Huuskonen määrittelee työuupumuksen vakavaksi, vähitellen työssä kehittyväksi stressioireyhtymäksi, jolle on ominaista kokonaisvaltainen fyysinen ja henkinen väsymys. Tyypillisiä oireita uupuneilla ovat myös kyynistynyt asenne työtä kohtaan ja ammatillisen itsetunnon lasku.  

Miten toimia uupumuksen uhatessa? 

Huuskonen näkee, että uupumusoireiden havaitseminen ja säätely edellyttää ensisijaisesti tilanteeseen pysähtymistä, hetkeen ja paikkaan maadoittumista. Pysähtymisen myötä on mahdollista tunnistaa oma vireystila ja pyrkiä säätelemään sitä esimerkiksi hengityksen avulla.  Stressaantuneeksi itsensä tuntevan (linkki avautuu uuteen välilehteen) on hyvä tunnistaa mahdollisesti lisääntynyt itsekriittisyys ja jopa itseä syyllistävät sävyt ajattelussa.

Kuvituskuva.
Itsekriittisyys ja itsensä syyllistäminen lisääntyvät stressaantuneena. Kuva: Maippi Huuskonen

 

Myötätunnon osoittaminen itselle ja toivon ajatusten vaaliminen on erittäin tärkeää.  Huuskonen suosittelee kehittämään erilaisin menetelmin kehotietoisuutta, sillä se on edellytys itsesäätelykyvyllemme ja se mahdollistaa palautumisen. Palautumista edesauttaa myös rajojen asettaminen, joka vaikuttaa hyvinvointiin ja työtehokkuuteen. Rajoja voi olla vaikea asettaa yksin ja uupumusta ehkäisevät tavoitteet on hyvä asettaakin esihenkilön kanssa keskustellen.  

Hyvänä keinona uupumuksen ehkäisyssä nähdään myös työnohjaus, joka on koulutetun työnohjaajan kanssa tapahtuvaa työn tarkastelua. Työnohjauksessa syvennytään työelämään liittyviin kysymyksiin, tunteiden tulkitsemiseen ja jäsentämiseen. Lähestymistapoja on erilaisia, esimerkiksi psykofyysisessä työnohjauksessa korostuvat keholliset menetelmät, jolloin huomiota kiinnitetään työntekijän omiin aistimuksiin, tunteisiin ja kehollisiin kokemuksiin. Työnohjaajan ammatillisuuteen kuuluu myös huomata, jos ohjattava onkin jo niin uupunut, että hän hyötyisi ennaltaehkäisevää ohjausta enemmän työterveyshuollon palveluista.  

  Päiväsi aikana pysähdy ja maadoitu, hengitä tietoisesti ja tunnustele kehotuntemuksiasi. Mihin suuntaan ajatuksesi lähtevät? Mikä on niiden sävy? Mitä tarvitset juuri tässä hetkessä? Huomioi tarpeesi ja toimi, valokuva.

Lue lisää työuupumuksen hoidosta Työterveyslaitoksen sivuilta (linkki avautuu uuteen välilehteen): https://www.ttl.fi/teemat/tyohyvinvointi-ja-tyokyky/stressi-ja-tyouupumus/tyouupumuksen-hoito