Etusivu

Hankkeen tuloksena syntyi Hyvinvoiva järjestö -sivusto (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Hyvinvoiva järjestö -sivuston sisältöjen avulla saat tietoja, taitoja ja työkaluja hyvinvoinnin edistämiseksi ja järjestötoiminnan arjen sujuvoittamiseksi. Aineistojen avulla voit tarkastella erilaisia hyvinvointiin ja järjestöjen työnjohdolliseen osaamiseen liittyviä ilmiöitä yksittäisen järjestöammattilaisen tai luottamushenkilön näkökulmista. Aineistoon voi tutustua myös yhteisöllisesti järjestötoimijoiden erilaisilla kokoonpanoilla.

__________________________

JärKeä-sivustoa ei enää ylläpidetä.

JärKeä – Järjestötyöhön kestävyyttä 1.4.2020-31.12.2022

Hanke tarjosi työn kehittämisen ja työhyvinvoinnin tueksi tietoa, tukea ja välineitä Pohjois-Savossa toimivien ammatillista järjestötyötä toteuttavien järjestöjen työntekijöille ja luottamusjohdolle.

Ammatillista järjestötyötä tekevien työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin haasteisiin vastaaminen (myös poikkeusoloissa)

Järjestötoiminnan haavoittuvuus rahoitusmahdollisuuksien vähentyessä ja toimintaympäristön muuttuessa tuo haasteita organisaatioiden ja niiden työntekijöiden toimintaedellytyksille.

Selkeyttä työyhteisörakenteeseen  ja tukea työn muutoksen hallintaan 

Järjestöt saivat tukea poikkeuksellisen työyhteisörakenteen selkeyttämiseen, jossa vapaaehtoispohjalta toimiva luottamusjohto toimii työnjohdollisessa vastuussa järjestön työsuhteissa oleviin.

Hanketoteuttaja ja hankerahoitus

Hanketoteuttajana toimi Humanistinen ammattikorkeakoulu. Hanketyöntekijät toimivat Humakin Kuopion kampuksella.

Hanke sai EU:n osarahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta: ESR3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, erityistavoite 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen. Etelä-Savon ELY-keskus toimi kansallisena rahoittajana.

Hankkeen kokonaisbudjetti oli 251.480 euroa, josta ESR:n osuus 188.610 euroa (75%).

Hanke toteutui 1.4.2020-31.12.2022.

Hyvinvoiva järjestö -sivusto

Hankkeessa tuotettiin Hyvinvoiva järjestö -sivusto, joka palvelee järjestötoimijoita (linkki avautuu uuteen välilehteen).