Etusivu

JärKeä – Järjestötyöhön kestävyyttä

Hanke tarjoaa työn kehittämisen ja työhyvinvoinnin tueksi tietoa, tukea ja välineitä Pohjois-Savossa toimivien ammatillista järjestötyötä toteuttavien järjestöjen työntekijöille ja luottamusjohdolle.

Ammatillista järjestötyötä tekevien työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin haasteisiin vastaaminen (myös poikkeusoloissa)

 Järjestötoiminnan haavoittuvuus rahoitusmahdollisuuksien vähentyessä ja toimintaympäristön muuttuessa tuo haasteita organisaatioiden ja niiden työntekijöiden toimintaedellytyksille.

Selkeyttä työyhteisörakenteeseen  ja tukea työn muutoksen hallintaan 

Järjestöt saavat tukea poikkeuksellisen työyhteisörakenteen selkeyttämiseen, jossa vapaaehtoispohjalta toimiva luottamusjohto toimii työnjohdollisessa vastuussa järjestön työsuhteissa oleviin.

Hanketoteuttaja ja hankerahoitus

Hanketoteuttajana on Humanistinen ammattikorkeakoulu. Hanketyöntekijät toimivat Humakin Kuopion kampuksella.

Hanke on saanut EU:n osarahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta: ESR3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, erityistavoite 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen. Etelä-Savon ELY-keskus on toiminut kansallisena rahoittajana.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 251.480 euroa, josta ESR:n osuus 188.610 euroa (75%).

Hanke toteutui 1.4.2020-31.12.2022.

JärKeä-hanke sosiaalisessa mediassa

Hankkeen Facebook-sivu