Linkkejä

Kirjallisuutta (päivitetty 20.1.2023)

Väitöskirjoja

Bergenheim, Sophy 2020. Yhteiskunnan, kansakunnan ja kansan asialla: Järjestöt, yhteiskuntapolitiikka ja asiantuntijuus Suomessa 1930–60-luvuilla. (Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta)

Heimonen, Päivi 2019. Järjestöt, muutos ja johtajuus. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan ja johtajuuden rakentuminen yhteiskunnallisten muutosten keskellä. (Tampereen yliopisto, yhteiskuntatutkimuksen tohtoriohjelma)

Ketola, Tarja 2015. Strategiatyöstä tulvaisuustyöhön. Toiminnallinen tapaustutkimus Suomen Luonnonsuojeluliitossa. (Helsingin yliopisto, valtioteteellinen tiedekunta)

Laitinen, Hanna 2018. Nuorten, valtion vai markkinoiden asialla?: nuorisojärjestöjen hybridit toimintalogiikat. (Jyväskylän yliopisto, sosiologia)

Lind, Kimmo 2020. Kenen äänellä, millä asialla? Sosiaali- ja terveysjärjestöjen edustuksellisuus, toimintaympäristön muutokset ja operatiivisen johdon toimijuus. (Jyväskylän yliopisto, sosiologia)

Selander, Kirsikka 2018. Työhyvinvoinnin paradoksit kolmannen sektorin palkkatyössä. (Jyväskylän yliopisto, sosiologia)

Tulevaisuus- ja ennakointitaidot 

Aalto, Hanna-Kaisa, Heikkilä, Katariina, Keski-Pukkila, Pasi, Mäki, Maija & Pöllänen, Markus (toim.). 2022. Tulevaisuudentutkimus tutuksi – perusteita ja menetelmiä. Turku: Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Turun yliopisto. Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian julkaisuja 1/2022.

Tulevaisuuden tekijän työkalupakki. Sitran aineisto.

Tulevaisuusohjaus-sivusto. Sivustoa ylläpitää Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Linkki vie sivuston työkalut-osuuteen.

Tulevaisuustaajuus-työpajamenetelmä. Sitran kehittämä menetelmä. Julkaistu tammikuussa 2021. Tulossa englanniksi. Aineistot vapaasti käytettävissä.

Tulevaisuustyökaluja järjestötoimintaan. Opintokeskus Siviksen tuottamat aineistot. Julkaistu maaliskuussa 2021.

Muuta kirjallisuutta

Anttonen, Erja 2021. Järjestöjen rooli resilienssin vahvistajana. Kansalaisyhteiskunta-verkkolehti 2/21. Kansalaisfoorumi.

Jokinen, Esa 2017. Arjen ammattilaiset – Järjestökentän työelämän laadun selvitys. Tampere: Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, työelämän tutkimuskeskus. Työraportteja 95/2017.

Kansalaisyhteiskunnan tila ja tulevaisuus jälkiteollisen ajan yhteiskunnassa -hanke 2020. Sivulta löytyvät linkit myös lokakuussa 2020 julkaistuun loppuraporttiin, tiedotteeseen sekä Policy Brief -katsaukseen.

Kaunismaa, Pekka & Rajalin, Minna 2015. Järjestöt eMessissä. Koulutusopas verkkopohjaisen vertaismentoroinnin toteuttamisesta. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu, julkaisuja 3.

Kaunismaa Pekka & Rajalin, Minna 2015. Verkkovälitteinen vertaismentorointi järjestötyöntekijöiden tukena: eMessi2-hankkeen loppuraportti. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu, julkaisuja 4.

Lind, Kimmo & Kaunismaa, Pekka 2022. Järjestöt valokeilassa Järjestöt organisaatioina, toimijoina ja tutkimuskohteina. Helsinki: Humak. Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 136. https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2022/03/jarjestot-valokeilassa-lind-kaunismaa-humak.pdf  

Lindfors, Anne 2020. Miksi olemme olemassa? Järjestön strateginen johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä.  Vantaa: Suomen Syöpäyhdistyksen julkaisusarja, julkaisu 92.

Matkaopas yhteisöohjautuvuuteen. Haaga-Helia julkaisut 3/2021.

Niemelä, Jorma 2019. Järjestöt sote-Suomea rakentamassa.KAKS – Kunnallisalan
kehittämissäätiö. Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisu 25.

Ristolainen, Heidi 2015. Osaajat järjestötyössä. Järjestötyöntekijöiden näkemyksiä ammattitaidosta, työn hallinnasta ja tulevaisuudesta. Helsinki: OK-opintokeskus.

Ristolainen, Heidi & Fields, Marion 2017. Järjestötyöntekijä huolehtii osaamisestaan. Aikuiskasvatus37(1), 19-31. (sivulta abstrakti ja artikkeli ladattavaksi pdf-tiedostona)

Ruuskanen, Petri, Selander, Kirsikka & Anttila, Timo 2013. Palkkatyössä kolmannella sektorilla.TEM-julkaisuja.

Vesama, Kristiina, Anttonen, Erja & Autio, Kirsi (toim.) 2017. Voi paremmin, osaa enemmän järjestötyössä! : Kokemuksia ja käytänteitä työhyvinvoinnin ja osaamisen vahvistamiseen. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 35.

Ylälahti, Eeva-Liisa, Ylälahti, Tuukka & Treuthardt, Claudia 2017. Vaikuttava järjestötoiminta: yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittaaminen ja kolmannen sektorin digitaalinen disruptio. Helsinki: Wahwa Research & Insight Oy. (ei saatavilla maksutta verkkojulkaisuna)

Opinnäytetöitä (päivitetty 20.1.2023) 

Arponen, Tuuli 2018. Reilu Yhdistys – Invalidiliiton yhdistystoimintaa kehittämässä. Humak. Yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinnon opinnäytetyö. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/142116/Arponen_Tuuli.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Golub, Tatiana 2016. Kajaanilaisten kyläyhdistysten työhyvinvointia edistävä yhteistyömalli. KAMK.  Tradenomi (ylempi AMK) -tutkinnon opinnäytetyö.

Jormakka, Niina 2017. ”Hyvinvointi näkyy kaikessa; tuloksissa, työskentelyilmapiirissä ja elämän mielekkyydessä”: Työhyvinvoinnin kokemuksia ja kehittämistä kansalaistoiminnankeskus Mataralla. Humak. Yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinnon opinnäytetyö.

Kontkanen, Tiia 2021. Järjestöt osaamisensa määrittäjinä vai osaaminen järjestöjen määrittäjänä? Kolmannen sektorin organisaatioissa syntyvä osaaminen, osaamisvaatimukset ja osaamisen validointi. Humak. Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -tutkinnon opinnäytetyö.

Lindfors, Anne 2017. ”SYDÄMELLÄ ME TEHDÄÄN, VAAN EI SYDÄNVERELLÄ.”
Työn imu aatteellisuuden ja ammatillisuuden risteyksessä kolmessa sosiaalialan järjestössä. (gradu, Jyväskylän yliopisto)

Marjamäki, Sanna 2015. Asiantuntijuus ja ammatti-identiteetti järjestötyössä. (gradu, Tampereen yliopisto)

Pöyry, Hanna-Leena 2022.

Kirjallisuutta (päivitetty 20.1.2023)

Väitöskirjoja

Bergenheim, Sophy 2020. Yhteiskunnan, kansakunnan ja kansan asialla: Järjestöt, yhteiskuntapolitiikka ja asiantuntijuus Suomessa 1930–60-luvuilla. (Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta)

Heimonen, Päivi 2019. Järjestöt, muutos ja johtajuus. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan ja johtajuuden rakentuminen yhteiskunnallisten muutosten keskellä. (Tampereen yliopisto, yhteiskuntatutkimuksen tohtoriohjelma)

Ketola, Tarja 2015. Strategiatyöstä tulvaisuustyöhön. Toiminnallinen tapaustutkimus Suomen Luonnonsuojeluliitossa. (Helsingin yliopisto, valtioteteellinen tiedekunta)

Laitinen, Hanna 2018. Nuorten, valtion vai markkinoiden asialla?: nuorisojärjestöjen hybridit toimintalogiikat. (Jyväskylän yliopisto, sosiologia)

Lind, Kimmo 2020. Kenen äänellä, millä asialla? Sosiaali- ja terveysjärjestöjen edustuksellisuus, toimintaympäristön muutokset ja operatiivisen johdon toimijuus. (Jyväskylän yliopisto, sosiologia)

Selander, Kirsikka 2018. Työhyvinvoinnin paradoksit kolmannen sektorin palkkatyössä. (Jyväskylän yliopisto, sosiologia)

Tulevaisuus- ja ennakointitaidot 

Aalto, Hanna-Kaisa, Heikkilä, Katariina, Keski-Pukkila, Pasi, Mäki, Maija & Pöllänen, Markus (toim.). 2022. Tulevaisuudentutkimus tutuksi – perusteita ja menetelmiä. Turku: Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Turun yliopisto. Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian julkaisuja 1/2022.

Tulevaisuuden tekijän työkalupakki. Sitran aineisto.

Tulevaisuusohjaus-sivusto. Sivustoa ylläpitää Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Linkki vie sivuston työkalut-osuuteen.

Tulevaisuustaajuus-työpajamenetelmä. Sitran kehittämä menetelmä. Julkaistu tammikuussa 2021. Tulossa englanniksi. Aineistot vapaasti käytettävissä.

Tulevaisuustyökaluja järjestötoimintaan. Opintokeskus Siviksen tuottamat aineistot. Julkaistu maaliskuussa 2021.

Muuta kirjallisuutta

Anttonen, Erja 2021. Järjestöjen rooli resilienssin vahvistajana. Kansalaisyhteiskunta-verkkolehti 2/21. Kansalaisfoorumi.

Jokinen, Esa 2017. Arjen ammattilaiset – Järjestökentän työelämän laadun selvitys. Tampere: Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, työelämän tutkimuskeskus. Työraportteja 95/2017.

Kansalaisyhteiskunnan tila ja tulevaisuus jälkiteollisen ajan yhteiskunnassa -hanke 2020. Sivulta löytyvät linkit myös lokakuussa 2020 julkaistuun loppuraporttiin, tiedotteeseen sekä Policy Brief -katsaukseen.

Kaunismaa, Pekka & Rajalin, Minna 2015. Järjestöt eMessissä. Koulutusopas verkkopohjaisen vertaismentoroinnin toteuttamisesta. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu, julkaisuja 3.

Kaunismaa Pekka & Rajalin, Minna 2015. Verkkovälitteinen vertaismentorointi järjestötyöntekijöiden tukena: eMessi2-hankkeen loppuraportti. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu, julkaisuja 4.

Lind, Kimmo & Kaunismaa, Pekka 2022. Järjestöt valokeilassa Järjestöt organisaatioina, toimijoina ja tutkimuskohteina. Helsinki: Humak. Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 136. https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2022/03/jarjestot-valokeilassa-lind-kaunismaa-humak.pdf  

Lindfors, Anne 2020. Miksi olemme olemassa? Järjestön strateginen johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä.  Vantaa: Suomen Syöpäyhdistyksen julkaisusarja, julkaisu 92.

Matkaopas yhteisöohjautuvuuteen. Haaga-Helia julkaisut 3/2021.

Niemelä, Jorma 2019. Järjestöt sote-Suomea rakentamassa.KAKS – Kunnallisalan
kehittämissäätiö. Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisu 25.

Ristolainen, Heidi 2015. Osaajat järjestötyössä. Järjestötyöntekijöiden näkemyksiä ammattitaidosta, työn hallinnasta ja tulevaisuudesta. Helsinki: OK-opintokeskus.

Ristolainen, Heidi & Fields, Marion 2017. Järjestötyöntekijä huolehtii osaamisestaan. Aikuiskasvatus37(1), 19-31. (sivulta abstrakti ja artikkeli ladattavaksi pdf-tiedostona)

Ruuskanen, Petri, Selander, Kirsikka & Anttila, Timo 2013. Palkkatyössä kolmannella sektorilla.TEM-julkaisuja.

Vesama, Kristiina, Anttonen, Erja & Autio, Kirsi (toim.) 2017. Voi paremmin, osaa enemmän järjestötyössä! : Kokemuksia ja käytänteitä työhyvinvoinnin ja osaamisen vahvistamiseen. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 35.

Ylälahti, Eeva-Liisa, Ylälahti, Tuukka & Treuthardt, Claudia 2017. Vaikuttava järjestötoiminta: yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittaaminen ja kolmannen sektorin digitaalinen disruptio. Helsinki: Wahwa Research & Insight Oy. (ei saatavilla maksutta verkkojulkaisuna)

Opinnäytetöitä

Arponen, Tuuli 2018. Reilu Yhdistys – Invalidiliiton yhdistystoimintaa kehittämässä. Humak. Yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinnon opinnäytetyö. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/142116/Arponen_Tuuli.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Golub, Tatiana 2016. Kajaanilaisten kyläyhdistysten työhyvinvointia edistävä yhteistyömalli. KAMK.  Tradenomi (ylempi AMK) -tutkinnon opinnäytetyö.

Jormakka, Niina 2017. ”Hyvinvointi näkyy kaikessa; tuloksissa, työskentelyilmapiirissä ja elämän mielekkyydessä”: Työhyvinvoinnin kokemuksia ja kehittämistä kansalaistoiminnankeskus Mataralla. Humak. Yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinnon opinnäytetyö.

Kontkanen, Tiia 2021. Järjestöt osaamisensa määrittäjinä vai osaaminen järjestöjen määrittäjänä? Kolmannen sektorin organisaatioissa syntyvä osaaminen, osaamisvaatimukset ja osaamisen validointi. Humak. Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -tutkinnon opinnäytetyö.

Lindfors, Anne 2017. ”SYDÄMELLÄ ME TEHDÄÄN, VAAN EI SYDÄNVERELLÄ.”
Työn imu aatteellisuuden ja ammatillisuuden risteyksessä kolmessa sosiaalialan järjestössä. (gradu, Jyväskylän yliopisto)

Marjamäki, Sanna 2015. Asiantuntijuus ja ammatti-identiteetti järjestötyössä. (gradu, Tampereen yliopisto)

Pöyry, Hanna-Leena 2022. Meemit järjestöjen työhyvinvoinnin kehittämisessä: entä mihin kaikkeen sinä niitä käyttäisit? (yhteisöpedagogi YAMK -opinnäytetyö, Humak) 

Reinikainen, Martta 2022. Psykologinen turvallisuus järjestöammattilaisten työssä. (yhteisöpedagogi YAMK – opinnäytetyö, Humak) 

Saarela, Essi 2020. Paikallisten epilepsiayhdistysten hallitustoimijoiden jaksaminen ja sen tukeminen. Humak. Yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinnon opinnäytetyö.

Seppi-Lasarenko, Marja 2016. Työhyvinvointi ja työtyytyväisyys järjestöjen maahanmuuttajatyössä. Humak. Yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinnon opinnäytetyö.

Sjöblom, Satu 2015. Työhyvinvointia ja -turvallisuutta vapaaehtoistyöhön : Työhyvinvointisuunnitelman laatiminen kansalaisjärjestölle. HAMK. Teknologiaosaamisen koulutusohjelman opinnäytetyö (ylempi AMK).

Tossavainen, Anne 2021. Mielenterveysyhdistysten verkostotoimijoiden hyvinvointi ja sen kehittäminen: Mielenterveyden keskusliiton Pohjois-Savon paikallisyhdistykset. Humak. Yhteisöpedagogi (AMK)-tutkinnon opinnäytetyö.

Walamies, Aki 2019. Työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpidon vastuut järjestötyössä. Ikkuna Suomen Nuorisoseurojen työhyvinvointiin. Humak. Yhteisöpedagogi (AMK), työyhteisöjen kehittäminen